ištikimas

ištikimas
1 ištikìmas sm. (2) ištikti: 1. SD379, H155, R29, 38, Sut, N, KI212 Ižtikimas SD314. Nuo to galvos ištikìmo man ir ausis aždėjo (užgulė) Dsn. Kaipog tenai ausys tavos girdėt arba užkęst galėjo anuos ištikimus kūjo budelio? DP176. Veizdėkig, kokį sopulį… tos plaštakos ištikimè per veidą… Jėzus drin mūsų kentėjo DP160.NdŽ, trenkimas (apie žaibą, stabą): Stabo ištikìmas KII156. Per žaibo ištikimą yra 11 trobų nudegusių LC1885,28.refl. Sut užkliuvimas, susidūrimas: Išsitikimas ko su kuo SD444. Ižsitikimas SD379. 2. KII235. 3. ištikti 5. 4. įvykis: Prie jaustukų priklauso nekaitomi žodeliai, kuriais mes reiškiame tam tikrų ištikimų vaizdus J.Balč. | refl.: Jau daug metų prabuvom – ir tokio išsitikìmo nebuvo Grv. \ tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; pritikimas; sutikimas; užtikimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ištikimas — ìštikimas, à adj. (34b) KI585, Š; CII592 1. atsidavęs: Ištikimas padėjėjas rš. Ištikima principams sp. Sykį Milordas surinko dvylika ištikimų vyrų BsPIV188. Ei, augin, augin tėvas sūnelį, sau didį užvadėlį, sau ištikimą slūgą JD629. ║ patikimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištikimas — i̇̀štikimas, ištikimà bdv. Ji̇̀ màno ištikimà bičiùlė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • viernas — ×viẽrnas, à (sl.) adj. (4) KBII114, KI538, KGr223, BS152, K, Cp, LB347, NdŽ, KŽ 1. Lex89, Q220,520, H, H212, R, R174,355, MŽ, MŽ231,475, MKr28, AA, N, M, Š kuriuo galima kliautis, pasitikėti, kuris ištikimas, patikimas, atsidavęs: Joji žmona… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Президент Литовской Республики — Политика  Портал:Политика Литва Эта статья  часть серии: Конституция …   Википедия

  • Кряучюнас, Йонас — Йонас Кряучюнас Jonas Kriaučiūnas …   Википедия

  • Президент Литвы — Президент Литовской Республики  глава Литовской Республики. Президент представляет государство. Полномочия и статус Президента Литовской Республики определяется в главе VI Конституции Литвы, принятой на референдуме 25 октября 1992.… …   Википедия

  • Йонас Кряучюнас — Jonas Kriaučiūnas Дата рождения: 18 июня 1864(18640618) Место рождения: Деревня Бундзай близ Илгувы (Шакяйский уезд) Дата смерти: 5 февраля …   Википедия

  • Кряучюнас — Кряучюнас, Йонас Йонас Кряучюнас Jonas Kriaučiūnas Дата рождения: 18 июня 1864(1864 06 18) Место рождения: Деревня Бундзай близ Илгувы (Шакяйский уезд) …   Википедия

  • Кряучюнас Йонас — Йонас Кряучюнас Jonas Kriaučiūnas Дата рождения: 18 июня 1864(18640618) Место рождения: Деревня Бундзай близ Илгувы (Шакяйский уезд) Дата смерти: 5 февраля …   Википедия

  • sąjungininkas — sąjungininkas, sąjungininkė dkt. Ìštikimas sąjungininkas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”